“ทัศนคติแบบไหน...ทำให้องค์กรก้าวหน้า”

 
 

องค์กร – ผู้นำ

  จะดีเพียงใดถ้าคนในองค์กรของเรามีทัศนคติทำงานด้วยความรัก  คิดเป็น – คิดได้ – คิดดี พร้อมจะเรียนรู้พัฒนาตนเอง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ยืนหยัดสู้แม้ต้องเจออุปสรรคหรือความล้มเหลว  มีผู้นำที่ทำงานเพื่องาน - มิใช่เพื่อรักษาภาพลักษณ์  กล้าคิด กล้าหลุดออกจาก “comfort zone” ของตน  รับฟังและเปิดใจต่อคำวิจารณ์  ให้คำแนะนำและโอกาสกับลูกน้อง  

 
 

เพราะสิ่งแวดล้อมมีส่วน “เสริมสร้างปั้นแต่ง” กรอบความคิดของเรา  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี “กรอบคิดหรือทัศนคติที่ดี” (Good Mindsets) เป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ 

 

 
 

Schoolflix เสนอแนวทางและอบรมเทคนิคที่ช่วยสร้างเสริมกรอบคิดที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคคลากร ผ่านคลิปวีดิโอและสื่อที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้