คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเด็กบางคนไม่กล้าลองทำอะไรยากๆ หรือพอเริ่มทำไม่ได้ก็หน้าเบ้ร้องไห้และเลิกทำ?  ลูกของคุณอาจจะเคยทำอะไรแล้วเลิกกลางคันแบบนี้ก็ได้ หรือ บางทีการที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าตลอดหรือประสบความล้มเหลวหลายครั้งทำให้ลูกของคุณคิดว่า “ฉันคงไม่เก่ง”  การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกรอบคิดแบบจมติด (Fixed Mindset) และกรอบคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset) จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ และช่วยให้ลูกของคุณเติบโตมีชีวิตที่มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต

 
 

 

กรอบคิดแบบพัฒนา "Growth Mindset"

........จะช่วยลูกของฉันอย่างไรบ้าง ?

 

 
 

งานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีกรอบคิดแบบพัฒนา Growth Mindset จะเรียนได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากเด็กที่มีกรอบคิดแบบจมติดเพราะเด็กที่มี Growth Mindset จะสนุกกับการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมากกว่าจะรู้สึกสิ้นหวัง ซึ่งมีการตามติดชีวิตของเด็กตัวอย่าง 2 กลุ่ม (อายุประมาณ 5 – 27 ปี) โดยที่กลุ่มแรกเลี้ยงดูลูกแบบ Growth Mindset ขณะที่อีกกลุ่มเลี้ยงดูแบบธรรมดา เป็นเวลานานกว่า 20 ปี พบว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบ Growth Mindset มีหน้าที่การงานที่ดี คนรักใคร่ และประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กอีกกลุ่มโดยสิ้นเชิง

 

 
 

“หัวใจของการบ่มเพาะลูกให้มี

Growth Mindset อยู่ที่...

...การเลี้ยงดูของ พ่อแม่  ผู้ปกครอง และ สภาพแวดล้อม”

 
 

 

จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่ภาวะเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ทำให้ความสัมพันธ์ที่ต้องผสานด้วยหัวใจลดหายลงทุกที  ลูกของคุณมี Growth Mindset หรือไม่ ขึ้นกับ การบ่มเพาะของทุกคนในบ้านรวมถึงสภาพแวดล้อม

 
 

 แล้วเราจะเลี้ยงดูลูกให้มี Growth Mindset ได้อย่างไร

 
 

 

เว๊ปไซด์ Scoolflix  อบรมเทคนิคการเลี้ยงลูกที่สร้างและกระตุ้นให้เด็กมี Growth Mindset พร้อมกับเสริมสร้างเรื่องการพัฒนาสมองให้กับเด็ก (EF) โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเด็กและวัยรุ่น  ผ่านคลิปวิดีโอและสื่อที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที ClickSchoolflix Channel หรือสนใจอบรม Click