1. ปัญหาด้านสุขภาพ

เด็กบางคนเรียนไม่เก่งเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ป่วยจนต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง ไม่สบายจนไม่มีสมาธิในการเรียน มีปัญหาด้านสายตา หรือการฟังเป็นต้น พ่อคุณแม่ต้องลองสังเกตอาการของลูกอยู่เสมอ เพราะบางครั้งเด็กเล็กๆ อาจไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ จึงไม่สามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ

 

2. ปัญหาด้านจิตใจ

เด็กบางคนมีปัญหาด้านจิตใจ เช่น ถูกเลี้ยงมาให้ขาดความเคารพในตนเอง หรือเป็นคนขี้วิตก เครียดง่าย ขาดความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงเกลียดการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน เพราะขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาให้เด็กๆ สังเกตพฤติกรรม และเสริมสร้างทัศนคติทางบวกให้ลูกรู้จักคุณค่าของตัวเอง ไม่กดดัน สร้างความเครียดให้เด็กๆ มากจนเกินไปค่ะ

 

 3. ปัญหาด้านสมองและสติปัญญา

สำหรับเด็กในกลุ่มนี้ พวกเขาอาจตั้งใจเรียนแล้ว แต่เรียนไม่เก่งเพราะร่างกายของเขาไม่เอื้ออำนวย เช่นเด็ก IQ ต่ำ เป็นต้น ในเคสนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจต้องทำความเข้าใจ ค่อยๆ กระตุ้นการเรียนรู้ตามศักยภาพของพวกเขาค่ะ

 

4. โรคทางจิตเวช

โรคทางจิตเวชมีอยู่หลากหลาย ที่เห็นบ่อยๆ เช่น โรคสมาธิสั้น หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตดู และพาไปพบคุณหมอเพื่อหาทางแก้ไขค่ะ

 

5. ปัญหาที่โรงเรียน

โรงเรียนอาจเป็นสถานที่ที่เด็กไม่อยากเข้าไปอยู่ จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆ เกลียดการเรียนได้เช่นกัน เช่นเด็กบางคนถูกเพื่อนแกล้ง มีปัญหาที่โรงเรียน ถูกคุณครูดุหรือทำให้อับอาย คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยพูดคุยกับเด็กๆ ถามไถ่ถึงปัญหาที่โรงเรียน และไม่ใช้อารมณ์ดุว่า ลงโทษเด็กๆ แต่คอยเป็นที่ปรึกษา ช่วยหาทางแก้ไขให้พวกเขาดีกว่าค่ะ

6. ปัญหาครอบครัว

ครอบครัวที่มีปัญหา อาจส่งผลลบต่อการเรียนของเด็กๆ ได้เหมือนกันนะคะ เช่น พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆ พ่อแม่ใส่ใจน้องมากกว่าพี่ เป็นต้น เด็กที่มีปัญหาครอบครัว อาจจะไม่สนใจการเรียน ขาดคนดูแลเอาใจใส่ และพาลทำให้ผลการเรียนแย่ลงได้ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องใส่ใจเด็กๆ เสมอ แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม คอยถามไถ่ พูดคุย และอย่าจมอยู่กับเรื่องของตัวเองมากจนละเลยเด็กๆ ค่ะ

 

7. ความสนใจกิจกรรมภายนอกมากเกินไป

เด็กๆ บางคนสนุกกับกิจกรรมนอกเหลือเวลาเรียนมากจนทำให้ละเลยความสำคัญของการเรียนหนังสือ เช่นเด็กที่ชอบเล่นเกม เล่นกีฬา ชอบเล่นดนตรีหรือทำกิจกรรมอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกๆ เรื่องการแบ่งเวลา และทำให้เด็กๆ เห็นถึงความสำคัญของการตั้งใจเรียนด้วยค่ะ

 

อย่างไรก็ตาม การเรียนเก่งหรือไม่เก่งนั้น อาจไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จในชีวิตของเด็กๆ เสมอไป เด็กเรียนเก่งบางคน โตขึ้นมาแล้วเครียดจนฆ่าตัวตาย หรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็มี ส่วนเด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่ค้นพบทางของตัวเองและเอาดีในทางนั้นจนประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกัน สิ่งสำคัญคือความสุขในการใช้ชีวิต และจิตใจที่แข็งแรงมากกว่า คุณพ่อคุณแม่จึงควรสนับสนุนให้เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข มากกว่าตัดสินคุณค่าของเด็กจากคะแนนในใบเกรดเท่านั้นค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูล https://happymom.in.th/