ทำไมเด็กไทยต้องมี Growth Mindset
  • 2 July 2020
  • 885
  • 0
Dr. Carol Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาวิจัยพบว่า คนเรามีความเชื่อเรื่องสติปัญญาและความสามารถของตนเองแตกต่า...
อ่านต่อ
EDUCA เอ็ดดูเคชั่นเพลส (Education Place) รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อครู...
  • 17 June 2020
  • 466
  • 0
    EDUCA รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งคอร์สเรียน สื่อการสอน เอกสาร บทความ e-Book ระบบสืบค้นฐานข้อมูล วีดิ...
อ่านต่อ