7 ปัญหาที่ทำให้เด็กเรียนไม่เก่ง ไม่ตั้งใจเรียน
  • 1 August 2020
  • 16
  • 0
  1. ปัญหาด้านสุขภาพ เด็กบางคนเรียนไม่เก่งเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ป่วยจนต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง ไม่สบายจนไม่ม...
อ่านต่อ
การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
  • 1 August 2020
  • 19
  • 0
      การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด